Thursday, June 30, 2011

[kl-bogel] Sebat 100x kemudian digantung hudud versi agama syiah iran.

Tidak pasti kesahihannya, konon beliau telah bunuh 22 kanak kanak perempuan dan lelaki termasuk sebahagian dari kanak kanak tersebut di rogol.


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "kl-bogel" group.
To post to this group, send email to kl-bogel@googlegroups.com
To subscribe or unsubscribe at http://groups.google.com.my/group/kl-bogel/subscribe
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kl-bogel?hl=en
Sebarang email pertanyaan, hantar kepada abangmod@gmail.com

No comments:

Post a Comment